Disclaimer

Disclaimer
Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Praktijk Dagaz (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Aukje Oppersma - Sikkema.
Deze website is niet commercieel maar een uiting van mij waarin ik aangeef wat ik voor mensen en de mensheid kan betekenen.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming, is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd. Mochten er gegevens op deze website vermeld staan die onder een copyright van derden vallen dan is dit onbedoeld en zullen op uw (email) verzoek terstond worden verwijderd. Claims t.a.v. copyright zijn derhalve uitgesloten.

Verantwoording/aansprakelijkheid
Aukje Oppersma - Sikkema, heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Aukje Oppersma - Sikkema is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Aukje Oppersma - Sikkema  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Webmaster / Contact
Opmerkingen of aanvullingen over/op deze site lopen uitsluitend via de webmaster van de site van de Praktijk Dagaz met name http://www.praktijk-dagaz.nl en kunnen uitsluitend via de email via het emailadres info@praktijk-dagaz.nl